VandenEnde Foundation Beurzen Muziek


  HET IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK AANVRAGEN IN TE DIENEN VOOR 2013. IN HET NAJAAR MAKEN WIJ OP DE WEBSITE BEKEND WAT DE UITERSTE INLEVERDATA ZIJN VOOR 2014.
  Onder een studiebeurs Muziek verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:
  1\. Een voltijdopleiding aan een gerenommeerde muziekopleiding in het buitenland.
  2\. Een kortdurende studie, (zomer)cursus, workshop of masterclass in Nederland of in het buitenland.
  3\. Een aantal privélessen bij een andere docent dan de vaste eigen muziekdocent.

  Eligibility

  Voor aanvragers van een studiebeurs muziek gelden alle volgende voorwaarden:
  • De aanvrager is niet ouder dan 18 jaar (voor jazzopleiding: niet ouder dan 23 jaar of voor zangopleiding niet ouder dan 25 jaar) en
  • heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland en
  • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
  • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.
  Beperkingen • Studie- of werkbeurzen muziek worden uitsluitend verleend aan uitvoerende musici en niet voor een opleiding in de discipline muziekdocent e.d.
  • Voor stages tijdens een muziekopleiding kan geen studie- of werkbeurs worden aangevraagd.
  • Een bijdrage voor het volgen van een kortlopende (zomer)cursus, workshop of masterclass wordt voor maximaal drie achtereenvolgende jaren toegekend.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  Voltijdopleiding • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 7.500.
  • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500.
  Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
  • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email