VandenEnde Foundation Beurzen Film en Televisie


  Onder een studiebeurs film/televisie verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:
  1\. Een voltijd (vervolg)opleiding aan een erkende, gerenommeerde film/televisieopleiding in het buitenland op het gebied van speelfilm, drama, documentaire of animatie in de discipline regie of productie.
  2\. Een kortdurende opleiding, cursus, workshop of masterclass in het buitenland in de discipline regie of productie van speelfilm, drama, documentaire of animatie.
  NB: Voor een opleiding acteren voor film en/of televisie moet het Aanvraagformulier voor het werkgebied Theater worden ingevuld.

  Eligibility

  Voor aanvragers van een studie- of werkbeurs Film en Televisie gelden alle volgende voorwaarden:
  • aanvrager is niet jonger dan 20 jaar en niet ouder dan 27 jaar en
  • heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland en
  • heeft een erkende relevante beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid of tenminste twee of meer jaar aantoonbare relevante professionele ervaring in de beroepspraktijk en
  • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
  • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

  Beperkingen
  • Studie- of werkbeurzen film en televisie worden uitsluitend verleend in de disciplines regie of productie en niet voor opleidingen in andere disciplines als scenario, ontwerp, vormgeving, techniek, docent e.d.
  • Voor stages of uitwisseling tijdens een film- of televisieopleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  Bijdrage Voltijdopleiding
  • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 7.500.
  • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500. Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass
  • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 50% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
  • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 25% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten, met een minimum van € 500.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email