VandenEnde Foundation Beurzen Dans


  Bijdrage voor het volgen van een professionele vooropleiding voor jong talent of een vervolgopleiding aan een gerenommeerde instelling in binnen- of buitenland of een kortlopende opleiding, cursus of workshop in binnen- of buitenland.
  Onder een studie- of werkbeurs dans verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:
  1\. Het volgen van een professionele erkende dansvooropleiding voor jong talent in Nederland of het buitenland.
  2\. Een (vervolg)opleiding aan een gerenommeerde erkende dansopleiding in het buitenland (op tenminste HBO of hoger niveau).
  3\. Een kortdurende opleiding, cursus of workshop in buitenland.
  De betreffende opleiding of cursus moet gericht zijn op de uitvoeringspraktijk als danser.

  Eligibility

  Voor aanvragers van een studiebeurs dans gelden alle volgende voorwaarden:
  • Aanvrager is niet jonger dan 12 jaar en niet ouder dan 25 jaar en
  • heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland en
  • heeft een erkende (voor)opleiding voor jong talent gevolgd en/of een erkende beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid en
  • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
  • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  Bijdrage
  Voltijdopleiding
  • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 7.500.
  • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500. Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass
  • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 50% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
  • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten, met een minimum van € 500.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email