Stypendia na podr贸ze grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich


  Stypendia te maja na celu umozliwienie grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiazania kontakt贸w oraz zdobycia informacji o Niemczech podczas podr贸zy po Niemczech, zwiedzania i rozm贸w informacyjnych. Studenci maja okazje wgladu w naukowe, gospodarcze, polityczne i kulturalne zycie Niemiec. Program ten ma sluzyc ponadto rozwijaniu kontakt贸w miedzy polskimi i niemieckimi szkolami wyzszymi oraz umozliwiac spotkania polskich i niemieckich naukowc贸w oraz student贸w.

  Eligibility

  Grupy studenckie: od 10 do 15 student贸w wszystkich kierunk贸w od drugiego semestru studi贸w oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w wyjatkowych przypadkach uczestnikami grupy moze byc r贸wniez kilku doktorant贸w. Przynajmniej jedna osoba z grupy (w miare mozliwosci powinien to byc organizator wycieczki) powinna w dobrym stopniu poslugiwac sie jezykiem niemieckim.
  Warunki uzyskania stypendium:
  • Podr贸z musi byc calkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
  • Program podr贸zy musi byc ustalony wsp贸lnie z niemieckimi partnerami/instytucjami, kt贸re zostana odwiedzone (gl贸wnie szkoly wyzsze, instytuty naukowe, a takze firmy, zaklady przemyslowe, instytucje publiczne w kilku niemieckich miastach).
  • Podr贸 musi prowadzi do kilku, a co najmniej dw贸ch r贸nych miast/miejscowoci.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  Wysokosc stypendium:
  • 50 euro na dzien podr贸zy dla kazdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami stypendium otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
  • Przyznane stypendium bedzie wyplacone w polskiej walucie.
  • DAAD zawiera dla calej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (w przypadku uzyskania stypendium uczestnicy otrzymaja odpowiednie broszury informacyjne).

  Przyznanie stypendium:
  • Decyzje o przyznaniu stypendium na podr贸ze grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowe z opiekunem grupy lub dziekanem danego wydzialu. Przed zlozeniem wniosku nalezy wyjasnic kwestie, kto jest uprawniony do reprezentowania uczelni i do podpisania umowy z DAAD.
  • 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane grupie przed rozpoczeciem podr贸zy.
  • Najp贸zniej 4 tygodnie po podr贸zy nalezy przyslac do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z podr贸zy w jezyku niemieckim. Sprawozdanie to powinno zawierac: liste uczestnik贸w podr贸zy, przebieg podr贸zy oraz opis konkretnych korzysci naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczeg贸lnych miejscach.
  • Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostale 10% przyznanej kwoty.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email