Stypendia na pobyty studyjne dla absolwent贸w wszystkich kierunk贸w


  Stypendia te umozliwiaja absolwentom wszystkich kierunk贸w podejscie na jednej z niemieckich uczelni studi贸w podyplomowych lub magisterskich uzupelniajacych (Master-Studium) i uzyskanie tytulu magistra (Master) lub dyplomu ukonczenia studi贸w podyplomowych.

  Eligibility

  • O stypendium to moga ubiegac sie studenci ostatniego (piatego) roku studi贸w magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studi贸w licencjackich badz inzynierskich oraz kandydaci, kt贸rzy uzyskali juz tytul licencjata, inzyniera badz magistra. Stypendium to nie obejmuje doktorant贸w, kt贸rzy moga ubiegac sie o stypendia na pobyty badawcze.
  • Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obok osiagniec w czasie studi贸w, przekonywujace przedstawienie naukowych i osobistych umotywowan dla pobytu studyjnego w Niemczech.
  • Kandydaci musza samodzielnie ubiegac sie o dopuszczenie do wybranych studi贸w na niemieckiej uczelni.
  • Zaswiadczenie wydane przez uczelnie o przyjeciu na wybrane przez kandydata studia nalezy dolaczyc do podania o stypendium lub przedlozyc DAAD w Bonn przed rozpoczeciem pobytu studyjnego. Od tego dokumentu uzaleznione jest wyplacenie przyznanego stypendium.
  • Dobra znajomosc jezyka niemieckiego jest szczeg贸lnie w przypadku kierunk贸w humanistycznych warunkiem przyjecia na studia w Niemczech. Wyjatki mozliwe sa tylko wtedy, gdy kandydat ubiega sie o przyjecie na studia z angielskim jezykiem wykladowym.
  • Limit wieku kandydata: nie ma, ale zlozenie wniosku powinno nastapic najp贸zniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
  • Jesli czterosemestralne studia typu Master na niemieckiej uczelni przewiduja semestralny pobyt na jednej z uczelni w innym kraju UE, to stypendium DAAD bedzie nadal wyplacane. W przypadku studi贸w typu Master, kt贸re przewiduja dluzszy niz semestralny pobyt na uczelniach innych kraj贸w, DAAD wyplaca stypendium tylko na czas studi贸w odbytych w Niemczech.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  750 euro miesiecznie. Stypendysci otrzymuja r贸wniez dodatkowe swiadczenia.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email