Stypendia na pobyty badawcze dla naukowc贸w i nauczycieli akademickich


  Stypendia dla naukowc贸w zatrudnionych w szkolach wyzszych lub instytutach badawczych umozliwiajace przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.

  Eligibility

  • O stypendium moga ubiegac sie wybitni naukowcy wszystkich specjalnosci ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym.
  • Istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest obok dotychczasowych osiagniec naukowych (lista publikacji) przekonywujacy i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu z przyjmujacym instytutem. Do wniosku powinno byc dolaczone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego / osrodka przyjmujacego zawierajace opinie o planowanych przez kandydata badaniach.
  • Dobra znajomosc jezyka niemieckiego lub angielskiego.
  • Stypendium na pobyt badawczy moze byc przyznane tylko raz na trzy lata.

  Benefits

  2.000 euro miesiecznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro miesiecznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa koszt贸w podrozy.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email