Stypendia na pobyty badawcze dla naukowc贸w i nauczycieli akademickich


  Stypendia dla naukowc贸w zatrudnionych w szkolach wyzszych lub instytutach badawczych umozliwiajace przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.

  Eligibility

  • O stypendium moga ubiegac sie wybitni naukowcy wszystkich specjalnosci ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym.
  • Istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest obok dotychczasowych osiagniec naukowych (lista publikacji) przekonywujacy i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu z przyjmujacym instytutem. Do wniosku powinno byc dolaczone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego / osrodka przyjmujacego zawierajace opinie o planowanych przez kandydata badaniach.
  • Dobra znajomosc jezyka niemieckiego lub angielskiego.
  • Stypendium na pobyt badawczy moze byc przyznane tylko raz na trzy lata.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  2.000 euro miesiecznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro miesiecznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa koszt贸w podrozy.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email