Studiefonds Ketel 1


  De Stichting Studiefonds KETEL 1 kent beurzen toe voor studie- en onderzoeksprojecten binnen de disciplines Geneeskunde, Rechten, Geschiedenis en Bedrijfskunde.
  De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende formulier en de hierin gevraagde documenten. De Wetenschappelijke Raad zal de bescheiden uitzenden voor review. Nadat een advies is ingewonnen betreffende wetenschappelijke waarde, relevantie en inbedding binnen bestaande facultaire onderzoekslijnen, zal de raad een advies doen uitgaan aan het bestuur van de stichting. Het streven is om uiterlijk medio april de toegekende beurzen bekend te maken.

  Eligibility

  Voorwaarde voor toekenning van een beurs is dat het studie- of onderzoeksproject plaatsvindt aan een universiteit die is aangesloten bij de LERU of deel uitmaakt van de Ivy-League.

  Voor de studierichting Geneeskunde gelden nog twee aanvullende voorwaarden:
  - ten eerste dient het om een promotie-onderzoek te gaan;
  - ten tweede dient het om fundamenteel (geen toegepast) onderzoek te gaan.

  Aanvragen voor vergoeding van drukkosten voor proefschriften en dergelijke worden niet in behandeling genomen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, verplicht de kandidaat zich tot schriftelijke verslaglegging over het project.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  Niet bekend.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email