Stichting Bekker-La Bastide-fonds Studiebeurs


  Stichting Bekker-la Bastide-Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan individuele personen in de regio Amsterdam of Rotterdam die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt, aanvragen gaan via bemiddeling van het maatschappelijk werk. Voorts wordt steun verleend aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam, die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Tevens is er een beperkt budget voor Rotterdamse kunstenaars.

  Eligibility

  Voor een bijdrage voor studiekosten in Nederland moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U dient een fulltime studie te volgen aan een door het Rijk erkende universiteit of hogeschool in Rotterdam of Amsterdam.
  • U heeft een succesvol begin met de studie gemaakt en studeert naar verwachting binnen een redelijke termijn af.
  • U bent niet meer in staat om de studie zelfstandig of met hulp van ouders te bekostigen.
  • U heeft alle financieringsmogelijkheden (inclusief collegegeldkrediet) via DUO ingezet.

  Voor een bijdrage voor de kosten van een buitenlandse studie/stage moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De stage/studie duurt tenminste 13 weken en moet een relevant aantal studiepunten opleveren.
  • De behaalde punten tellen mee voor de Nederlandse studie.
  • U heeft een aantoonbaar tekort in de begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening en collegegeldkrediet via DUO. NB: Het is mogelijk maximaal 5 keer het bedrag van het Nederlands wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet op te nemen voor een bachelor of master in het buitenland.
  • De volledige aanvraag moet minimaal 2 maanden voor vertrek naar het buitenland ingediend zijn.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  Eenmalige gift, hoogte varieert. Er is ook een bescheiden budget beschikbaar voor aanvragen van jonge, veelbelovende Rotterdamse kunstenaars.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email