Powt贸rne stypendium dla bylych stypendyst贸w DAAD


  Stypendia majace na celu pomoc w podtrzymaniu kontakt贸w, skierowane sa do bylych rocznych stypendyst贸w DAAD oraz bylych stypendyst贸w rzadowych, kt贸rzy studiowali przynajmniej rok w bylej NRD; maja one umozliwic przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Stypendium to obejmuje wszystkie kierunki. Byli stypendysci, kt贸rzy nie pracuja naukowo moga takze odbyc pobyt stypendialny w instytucji powiazanej z gospodarka, administracja, kultura oraz mediami. Osoby te musza takze dolaczyc pisemne zapewnienie instytucji goszczacej o (nieodplatnym) udostepnieniu miejsca pracy, odnoszace sie do zaplanowanego projektu badawczego lub zawodowego.

  Eligibility

  • O stypendium moga ubiegac sie byli roczni stypendysci zatrudnieni na polskiej uczelni, instytucie badawczym lub innej instytucji powiazanej z gospodarka, administracja, kultura oraz mediami, jednak najwczesniej po uplywie 3 lat od ostatniego stypendium.
  • Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest przekonywujacy i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu z przyjmujacym instytutem. Do wniosku powinno byc dolaczone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego / osrodka przyjmujacego zawierajace opinie o planowanych przez kandydata badaniach. Kandydaci nie musza koniecznie kierowac sie na uczelnie, na kt贸rej odbywali swoje roczne stypendium.
  • Dobra znajomosc jezyka niemieckiego lub angielskiego.
  • Stypendium na pobyt badawczy moze byc przyznane tylko raz na trzy lata.
  • O stypendium moga ubiegac sie byli stypendysci, kt贸rzy przynajmniej od 3 lat przebywaja w kraju ojczystym.

  Benefits

  2.000 euro miesiecznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro miesiecznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa koszt贸w podrozy.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email