Powt贸rne stypendium dla bylych stypendyst贸w DAAD


  Stypendia majace na celu pomoc w podtrzymaniu kontakt贸w, skierowane sa do bylych rocznych stypendyst贸w DAAD oraz bylych stypendyst贸w rzadowych, kt贸rzy studiowali przynajmniej rok w bylej NRD; maja one umozliwic przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Stypendium to obejmuje wszystkie kierunki. Byli stypendysci, kt贸rzy nie pracuja naukowo moga takze odbyc pobyt stypendialny w instytucji powiazanej z gospodarka, administracja, kultura oraz mediami. Osoby te musza takze dolaczyc pisemne zapewnienie instytucji goszczacej o (nieodplatnym) udostepnieniu miejsca pracy, odnoszace sie do zaplanowanego projektu badawczego lub zawodowego.

  Eligibility

  • O stypendium moga ubiegac sie byli roczni stypendysci zatrudnieni na polskiej uczelni, instytucie badawczym lub innej instytucji powiazanej z gospodarka, administracja, kultura oraz mediami, jednak najwczesniej po uplywie 3 lat od ostatniego stypendium.
  • Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest przekonywujacy i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu z przyjmujacym instytutem. Do wniosku powinno byc dolaczone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego / osrodka przyjmujacego zawierajace opinie o planowanych przez kandydata badaniach. Kandydaci nie musza koniecznie kierowac sie na uczelnie, na kt贸rej odbywali swoje roczne stypendium.
  • Dobra znajomosc jezyka niemieckiego lub angielskiego.
  • Stypendium na pobyt badawczy moze byc przyznane tylko raz na trzy lata.
  • O stypendium moga ubiegac sie byli stypendysci, kt贸rzy przynajmniej od 3 lat przebywaja w kraju ojczystym.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  2.000 euro miesiecznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro miesiecznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa koszt贸w podrozy.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email