Pieter Langerhuizen Stipendium


  De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek of publicatie daarvan. Deze kan strekken tot gehele of gedeeltelijke bestrijding van de kosten van:
  a) onderzoek of onderzoekingen en vereiste hulp daarbij
  b) aanschaffing of samenstelling van instrumenten en andere hulpmiddelen
  c) uitgave van resultaten van onderzoekingen of het reproduceren van platen daarin
  d) studiereizen in het binnen- of buitenland
  e) alles wat verder voor wetenschappelijk onderzoek zal nodig blijken.

  Eligibility

  Reglementair is de bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd.
  Het rooster daarvoor luidt thans als volgt:
  2015 Astronomie, incl. Meteorologie en Geodesie
  2016 Fysica 2017 Geschiedenis van de Natuurwetenschappen incl. die van de Wiskunde, Geneeskunde en Techniek
  2018 Botanie incl. Fytopathologie en Landbouwwetenschappen
  2019 Chemie
  2020 Geologie incl. Geofysica en Mineralogie
  waarna het schema zich herhaalt. Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de bate aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen, en zal daarover elk jaar in september beslissen.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  De bate van genoemd fonds wordt jaarlijks door de jaarvergadering van de Maatschappij, die altijd in de maand mei gehouden wordt, toegekend. De mededinging naar deze toekenning wordt in de voorafgaande maand september opengesteld. Bij de toekenning wordt aan aanvragen voor de gehele bate (thans € 15.000,-) de voorkeur gegeven boven aanvragen voor een deel van dit bedrag.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email