NWO - NSFC Beurzen (China)


  NWO financiert samen met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) onderzoeksprojecten en reis- en verblijfskosten. Onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden met uitzondering van de maatschappij- en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen komen ervoor in aanmerking.
  De samenwerking biedt financiering voor gezamenlijk onderzoek door Nederlandse en Chinese onderzoekers, en voor een kort verblijf in China en seminars in China of Nederland. Het doel is internationale samenwerking bevorderen tussen onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden met uitzondering van maatschappij- en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen.

  Eligibility

  Op de financieringsinstrumenpagina's van Gezamenlijke onderzoeksprojecten en van Reis- en verblijfkosten, seminars leest u wie in aanmerking kan komen voor deze financieringsvormen.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  De bijdrage voor Reis- en verblijfkosten, seminars is niet gebonden aan een thema.
  U kunt een beurs aanvragen voor internationale reiskosten en lokale reis- en verblijfkosten. Het kan gaan om een kort verblijf van Chinese onderzoekers in Nederland of van Nederlandse onderzoekers in China. Ook kunt u een bijdrage vragen voor het organiseren van bilaterale seminars in China of Nederland.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email