Niels Stensen Stichting Studiebeurs


  Het Niels Stensen Fellowship is een postdoc stipendium dat sinds de jaren zestig jaarlijks wordt toegekend aan excellente pas gepromoveerde onderzoekers om hen in staat te stellen onderzoek te doen aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit of instelling. Doel van het Niels Stensen Fellowship is de bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van deze jonge, getalenteerde onderzoekers.

  Eligibility

  Het Niels Stensen Fellowship Committee kent jaarlijks zeven beurzen toe aan jonge, recent gepromoveerde academici voor het opdoen van initiële buitenlandse onderzoekservaring. Ook academici die op korte termijn promoveren, kunnen worden voorgedragen. De vereisten staan beschreven in een uitnodiging die jaarlijks rond februari/maart verstuurd wordt aan hoogleraren aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen.
  Het Niels Stensen Fellowship Committee is op zoek naar jonge postdocs die blijk hebben gegeven van bijzondere kwaliteiten voor wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht. Het programma staat open voor alle wetenschappelijke disciplines.
  Vereisten aan de kandidaat zijn:
  • Maximaal 1 jaar geleden gepromoveerd zijn, of binnenkort promoveren, aan een Nederlandse universiteit. De promotiedatum ligt in de periode tussen 15 juni 2014 en 15 juni 2016 (waarbij wij op uiterlijk 31 december 2015 een verklaring dienen te hebben ontvangen dat de leescommissie het proefschrift heeft goedgekeurd).
  • De kandidaat is maatschappelijk betrokken en toont dit aan in een essay over zijn of haar onderzoekswerk in relatie tot de samenleving. Een maatschappelijk betrokken onderzoeker werkt integer; heeft een persoonlijke visie ontwikkeld op het belang en het effect van diens onderzoekswerk; staat in dialoog met de samenleving en toont zich bereid kennis te delen met collega’s, studenten en het bredere publiek.
  • Het onderzoeksproject vindt plaats aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit of instelling, waar de kandidaat niet tijdens het promotietraject langer dan 3 maanden onderzoek verrichtte of voor studiedoeleinden verbleef.
  • Het onderzoeksproject start tussen 1 november 2015 en 31 augustus 2016. Vertrekdata buiten deze periode zijn niet mogelijk.
  • Het onderzoeksproject duurt minimaal 9 en maximaal 12 maanden. Een langer verblijf is in overleg mogelijk, maar wordt niet financieel ondersteund door het Niels Stensen Fellowship.
  • De kandidaat heeft de intentie om na het onderzoeksproject terug te keren naar Nederland om een positie te bekleden aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  Het stipendium is er voor de kosten voor levensonderhoud en huisvesting, reiskosten en bijkomende kosten in het buitenland en dus niet voor het wetenschappelijk onderzoek zelf.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email