Nederlands Instituut in Athene studiebeurs


  Het Nederlands Instituut Athene stelt meerdere studiebeurzen ter beschikking voor een studieverblijf in Athene. Studenten en promovendi uit alle vakgebieden kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de directeur van het NIA. Het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd moet betrekking hebben op Griekenland. De beurzen zijn vooral bestemd voor studenten in de masterfase van hun studie en voor promovendi. Ook recent afgestudeerden of recent gepromoveerden kunnen een beurs aanvragen.

  Alleen studenten en promovendi die ingeschreven zijn bij – of als zodanig erkend zijn – een van de zes universiteiten die deelnemen aan het NIA komen voor een beurs in aanmerking.

  Kandidaten die al eerder een beurs van het NIA ontvingen, kunnen geen tweede maal solliciteren.

  Degenen die een betaalde aanstelling bij een onderzoeks- of onderwijsinstelling hebben of over een onderzoeksfinanciering dan wel een eigen inkomen uit onderzoek beschikken, komen niet in aanmerking voor een beurs, maar kunnen wel een verblijfkostenbeurs aanvragen.

  Eligibility

  Voor studenten en afgestudeerden zonder eigen inkomen of betaalde onderzoekpositie) van de volgende universiteiten: Leiden Universiteit, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Vrije
  Universiteit Amsterdam.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  Het stipendium wordt een maal per jaar toegekend en is bestemd voor promovendi en jonge onderzoekers. De aanvrager is dus minstens op master niveau afgestudeerd. Het onderzoek moet resulteren in een wetenschappelijke publicatie of in (een deel van) een dissertatie of boek. De toelage bedraagt 700 € per maand en een tegemoetkoming in de reiskosten tot een maximum bedrag van 350 €.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email