Nederlands Astma Fonds Werk- en Congresbezoek


  Beurzen voor werk- en congresbezoek in het buitenland op het gebied van astma en COPD.
  Doel van de regeling is de in het buitenland aanwezige kennis op het gebied van astma en COPD in Nederland te verspreiden en het internationaal contact tussen onderzoekers te bevorderen. De beurs is bestemd voor (jonge) onderzoekers die ten laste van het Astma Fonds worden gesalariëerd. Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen ook andere onderzoekers een beroep op doen op subsidie.

  Eligibility

  De volgende mensen kunnen een aanvraag indienen voor congresbezoek: Jonge onderzoekers, die subsidie ontvangen van het Longfonds voor het verrichten van onderzoek. Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen ook andere onderzoekers een beroep doen op deze subsidievorm.
  Criteria voor congresbezoek
  U moet hier met een voordracht of een poster verslag uitbrengen van uw door het Longfonds gesubsidieerde onderzoeksproject. Wordt het niet door het Longfonds gesubsidieerd, dan heeft de aanvraag als regel een lagere prioriteit.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Benefits

  U kunt uw aanvraag het hele jaar indienen. De maximale toekenning bedraagt € 900. Aanvragen moeten uiterlijk één maand voor vertrek naar het congres in ons bezit zijn, middels het aanvraagformulier. Hierop staan ook de richtlijnen waar de aanvraag aan moet voldoen.

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email