Maag Lever Darm Stichting tagebeurs voor studenten


  De Maag Lever Darm Stichting wil veelbelovende Master-studenten stimuleren om aan een buitenlandse instelling onderzoekservaring op te doen op het gebied van maag-, lever- en darmziekten. De Stichting wil hiermee studenten enthousiasmeren om een carrière kiezen in deze richting zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, lever-, en darmziekten.

  Eligibility

  Studenten die een Master-studie volgen aan een Nederlandse instelling kunnen subsidie aanvragen. Geneeskunde studenten komen in aanmerking tot het arts-examen.
  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • De student dient tenminste 1 onderzoeksstage (in Nederland of in het buitenland) van minimaal 2 maanden te hebben verricht
  • De buitenlandstage dient minimaal 2 maanden te duren
  • De Nederlandse begeleider dient gedurende de looptijd van de stage een aanstelling te hebben aan de betreffende universiteit

  Het aanvragen van subsidie voor een stage in het buitenland kan het hele jaar door, maar dient uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum bij ons binnen te zijn. Aanvragen die te laat zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  De Maag Lever Darm Stichting verstrekt geen volledige financiering, maar een bijdrage in de kosten. Per maand wordt maximaal € 300,- subsidie toegekend met een maximum van € 1800,- per aanvraag.

  De subsidie is bestemd voor een bijdrage aan de reis- en verblijfkosten van de aanvrager. Kosten voor levensonderhoud komen niet in aanmerking voor financiering. Ook extra kosten veroorzaakt door meegereisde gezinsleden van de aanvrager komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

  Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt op basis van de duur van de stage het voorlopige maximale subsidiebedrag vastgesteld. De afrekening vindt plaats na terugkomst en na ontvangst en goedkeuring van het verslag. Op basis van kopieën van vliegticket en betalingsbewijzen van de verblijfskosten wordt dan het uiteindelijke
  subsidiebedrag bepaald. In geval van overfinanciering zal op de subsidietoezegging
  navenant worden gekort.

  Wanneer de stage voortijdig wordt beëindigd, moet dit zo snel mogelijk, met opgaaf van reden, gemeld worden bij de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van de MLDS. De student zal dan geïnformeerd worden over de verdere afhandeling.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email