Fonds voor vergelijkende psychologie


  De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag.

  De Dr. J.L. Dobberke Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Stichting is vernoemd naar dr. J.L. Dobberke, een onderzoeker van diergedrag.

  Eligibility

  Voor wie?

  Afgestudeerde of gepromoveerde onderzoekers met een Nederlandse nationaliteit of werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksinstelling

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  Aan salariskosten, cursussen, proefschriften, presentaties op conferenties of congresbezoek wordt geen bijdrage geleverd. Subsidieaanvragen die betrekking hebben op kosten die reeds zijn gemaakt voor lopend onderzoek worden niet in behandeling genomen.

  • Er is jaarlijks circa € 38.000 euro subsidiebudget beschikbaar. De hoogte van het toe te kennen bedrag wordt per aanvraag vastgesteld, maar ligt in de regel tussen de € 2.000 en
  € 6.000. In zeer uitzonderlijke gevallen kan tot maximaal € 10.000 worden aangevraagd.
  • Het bestuur van de Dr. J.L. Dobberke Stichting beoordeelt de subsidieaanvragen en beslist over al dan niet honoreren van subsidieaanvragen.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email