Dr. J.L. Dobberke Stichting


  De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag.

  De Dr. J.L. Dobberke Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Stichting is vernoemd naar dr. J.L. Dobberke, een onderzoeker van diergedrag.

  Eligibility

  Afgestudeerde of gepromoveerde onderzoekers met een Nederlandse nationaliteit of werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksinstelling

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  De Dr. J.L. Dobberke Stichting verstrekt subsidie voor ondersteuning van onderzoek in de gedragsbiologie en de vergelijkende psychologie voor zover diergedrag centraal staat. De Stichting kan ook bijdragen aan bijvoorbeeld studiereizen, de organisatie van symposia of publicaties.

  Congresbezoek of reguliere onderzoekskosten zoals salaris worden niet gefinancierd. De Stichting levert geen bijdrage aan studie naar neurobiologie of psychologie van de mens.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email