Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds


  Fonds voor getalenteerde Nederlandse Masterstudenten en afgestudeerden.

  Eligibility

  Voor alle aanvragen geldt dat de student:

  • De Nederlandse nationaliteit bezit, of bezig is met de aanvraag voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Ook zij die de Surinaamse nationaliteit bezitten kunnen in aanmerking komen voor een studiebeurs.

  • Minimaal een 7.5 gemiddeld moet hebben voor de cijfers van mastervakken. Een afgeronde bacheloropleiding moet met goed gevolg afgerond zijn.

  • Aantoonbaar een begrotingstekort heeft ondanks maximaal lenen bij DUO.

  • Minimaal vier maanden aansluitend stage of studie volgt dan wel onderzoek doet.

  • Alleen volledige dossiers worden in de vergadering in behandeling genomen.
   De aanvraag moet minimaal drie maanden voor vertrek naar het buitenland of voor aanvang van de studie ingediend zijn. Deze aanvraag hoeft op dat moment nog niet volledig te zijn. De vergaderingen waar deze aanvragen worden behandeld vinden zes keer per jaar plaats.

   Postdoctorale studenten ( Mphil en PhD, alleen voor het eerste jaar) en zij die een volledig leerjaar of een master in het buitenland willen volgen, moeten voor 15 april hun aanvraag indienen wanneer de opleiding in aug/sept start of voor 15 oktober wanneer de opleiding in jan/febr daaropvolgend begint. Voor studenten die een eerste masterstudie in het buitenland gaan volgen, geldt dat zij een gemiddeld cijfer van 7,5 of hoger voor hun bachelorvakken hebben gehaald.
   Ook hier geldt dat de aanvraag niet volledig hoeft te zijn bij de eerste keer indienen, maar wel voor 1 mei respectievelijk 1 november a.s., omdat alleen complete dossiers in de vergadering ( begin juni en medio december) in behandeling worden genomen. Aanvullende gegevens om het dossier compleet te maken gelieve alleen per e-mail te doen voor het compleet maken van het digitaal dossier. "Conditional Offer" van een buitenlandse instelling is vooralsnog voldoende.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  Garantiebeurs,minimaal
  Duur van de beurs : afhankelijk van duur opleiding / stage, maar minimaal 4 maanden.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email