Descartes-Huygens Prijs


  De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek.

  De prijs wordt beurtelings toegekend aan wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen. Een overeenkomst tussen beide landen bepaalt dat Nederland de Franse kandidaat en Frankrijk de Nederlandse kandidaat voor deze prijs selecteert.

  Eligibility

  Een excellente Franse wetenschapper op het gebied van de geestes- of sociale wetenschappen die een bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Franse wetenschappelijke samenwerking en bereid is om ongeveer zes maanden - onafgebroken of verspreid over meer bezoeken - als gastonderzoeker in Nederland door te brengen. Aangezien er veel gewicht wordt gegeven aan het investeren in toekomstige samenwerking, komen alleen kandidaten die nog een actieve loopbaan in het verschiet hebben, in aanmerking voor de prijs.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  De Descartes-Huygensprijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro die bedoeld is om de kosten van een of meerdere onderzoeksverblijven van een Franse onderzoeker in Nederland te dekken. De prijs zal de wetenschapper een impuls geven om zijn/haar wetenschappelijke carrière intensief te ontwikkelen.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email