Cultuurfondsbeurzen


  Cultuurfondsbeurzen zijn in beginsel bedoeld voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad en voor vervolgonderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden. Op het gebied van beeldende kunst en muziek zijn er ook beurzen voor kortere opleidingen, zoals workshops en masterclasses.

  Talentvolle afgestudeerde academici (MA) en HBO’ers (BA) uit alle disciplines kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs. Met de gewenste buitenlandse vervolgopleiding of het onderzoek kunnen aanvragers een brug slaan naar hun geambieerde toekomst als wetenschapper, acteur, beeldend kunstenaar, musicus of danser.

  Eligibility

  Aanvrager

  Je bent afgestudeerd aan een – bij voorkeur Nederlandse - instelling voor hoger onderwijs, hetzij als bachelor (hbo) of als master (wo). Ook als je in het bezit bent van een mr.-, ir.- of drs.-titel kun je een aanvraag doen. Heb je Geneeskunde gestudeerd, dan moet je in het bezit zijn van het artsendiploma. Een buitenlands diploma moet in Nederland erkend zijn en daarmee gelijkwaardig zijn aan een Nederlandse bachelors- (hbo) of mastersgraad (wo). Een aanvraag kan worden gedaan in de laatste fase van je studie. Afgestudeerden uit alle disciplines kunnen een aanvraag doen.

  · Bij je aanvraag kun je in ieder geval een cijferlijst overleggen met een gemiddeld cijfer van boven de 8, of een equivalent daarvan. Voor een beperkt aantal beurzen op het gebied van de geesteswetenschappen en de beeldende kunst, en voor de muziekbeurzen, geldt de eis ten aanzien van de cijferlijst niet expliciet, maar ook hier wordt talent meegewogen bij de beoordeling van aanvragen.

  · Je hebt de Nederlandse nationaliteit of staat ten minste drie jaar in Nederland ingeschreven.

  · Aanvragers kunnen slechts éénmaal in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs, met uitzondering van musici die eerder een beurs hebben ontvangen voor een kortlopende cursus of masterclass.

  Studieplannen

  · Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar die leiden tot een tweede Master-titel of een aanverwante graad en voor (vervolg)onderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden.

  · Bij de beoordeling van aanvragen speelt de motivatie voor je studieplannen een belangrijke rol.

  · Alleen bij hoge uitzondering komen vervolgopleidingen of -onderzoek in Nederland in aanmerking voor ondersteuning. Het mag dan niet gaan om een regulier doorstroomprogramma of een tweede (kop-)studie.

  · Bij wijze van uitzondering kunnen aanvragen in behandeling worden genomen van musici die al na hun bachelor in het buitenland verder willen studeren.

  Promovendi

  · Ook promovendi kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs wanneer zij voor studie of onderzoek in het kader van hun promotie enige tijd in het buitenland moeten verblijven.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  Cultuurfondsbeurzen bedragen, afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van de aanvragen

  € 1.500, € 2.500, € 5.000, € 7.500, € 10.000, € 12.500, € 15.000 of, in zeer uitzonderlijke gevallen, € 20.000.
  De hoogte van een Cultuurfondsbeurs wordt bepaald op basis van een door de aanvrager vastgestelde begroting. Vanzelfsprekend wordt ook met andere inkomsten (studiebeurzen etc.) rekening gehouden.

  Niet in aanmerking komen

  · Kosten voor deelname aan congressen, concoursen, symposia, werkstages (zoals co-schappen voor medici bijvoorbeeld).

  · Reis- en studiekosten die gemaakt worden voor het tot stand laten komen van kunstwerken en kunstprojecten.

  · Kosten voor studieplannen na een promotietraject.

  · Materiaalkosten voor beeldend kunstenaars, laptops voor wetenschappers en andere soortgelijke beroepskosten.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email