COCMA Buitenlandbeurs


  De jaarlijkse COCMA Buitenlandbeurs is bedoeld voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijk verblijf in het buitenland een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de situatie in het land van verblijf en de duur van de stage of het project. Maximaal bedraagt de beurs € 5.000,-. In alle gevallen zal de student ook zelf moeten bijdragen in de kosten. Van aanvragers van de beurs wordt verwacht dat ze een gedetailleerd plan inclusief begroting en een curriculum vitae indienen. Van belang is o.a. dat duidelijk wordt aangegeven de meerwaarde van de stage in dat gekozen land dit ten opzichte van een stage in Nederland.

  Eligibility

  Deeltijdstudenten HBO of universiteit.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  De beurs wordt in twee delen beschikbaar gesteld, een deel voor vertrek en bedraagt maximaal € 4.000,-. Het restant, maximaal € 1.000,-, volgt na de overeengekomen verslaglegging en goedkeuring door de deskundigen.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email